• ۱۳۹۸ يکشنبه ۴ فروردين
  • اِلأَحَّد ١٧ رجب ١٤٤۰
  • Sunday, March 24, 2019
زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد ساعت 12:56 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۳/۱۷ ساعت 08:45 | تعداد بازدید: 207 | کد مطلب: 60574
جلسه تبادل موافقت نامه بودجه سال97

جلسه مبادله موافقت نامه بودجه سال 1397(ابلاغ برنامه ها و بودجه و اعتبارات واحدهای تابعه)مدیریت درمان استان با حضورمسئولین واحدهای تابعه درستادمدیریت درمان اردبیل برگزارشد

دکتربرجی مدیر درمان استان: موافقت نامه بودجه منشورفعالیت ستاد و واحدهای تابعه می باشد و بایدهمکاران عزیز و مسئولین محترم واحدها درچهارچوب این موافقت نامه با دقت و حساسیت برنامه ریزی و فعالیت نمایند وبرمدیریت منابع ،صرفه جویی درهزینه ها و تعیین اولویت های اجرایی ومدیریت زمان اجرای پروژه ها توجه ویژه داشته باشند تا انحرافی دربرنامه های توافق نامه بوجود نیاید
جلسه مبادله موافقت نامه بودجه سال 1397(ابلاغ برنامه ها و بودجه و اعتبارات واحدهای تابعه)مدیریت درمان استان با حضورمسئولین واحدهای تابعه درستادمدیریت درمان اردبیل برگزارشد

جلسه مبادله موافقت نامه بودجه سال 1397(ابلاغ برنامه ها و بودجه و اعتبارات واحدهای تابعه)مدیریت درمان استان با حضوربا مسئولین واحدهای تابعه درستادمدیریت درمان اردبیل برگزارشد
دراین جلسه دکتربرجی مدیر درمان استان ضمن تشکرازهمکاران و مسئولان واحدها  بابیان این نکته که تبادل توافقنامه بودجه سالانه سازمان نقطه عطف فعالیت های سازمان درهرسال می باشد؛ گفت :موافقت نامه بودجه منشورفعالیت ستاد و واحدهای تابعه می باشد و بایدهمکاران عزیز و مسئولین محترم واحدها درچهارچوب این موافقت نامه با دقت و حساسیت برنامه ریزی و فعالیت نمایند وبرمدیریت منابع ،صرفه جویی درهزینه ها و تعیین اولویت های اجرایی ومدیریت زمان اجرای پروژه ها توجه ویژه داشته باشند تا انحرافی دربرنامه های توافق نامه بوجود نیاید و خروجی و نتیجه  مناسبی داشته باشیم.
دکتربرجی همچنین با تاکید برحائزاهمیت بودن درآمد اختصاصی درواحدهای تابعه بخصوص بیمارستان های ملکی استان خواستارتلاش و برنامه ریزی دقیق دراین زمینه توسط روسای محترم و همکاران ذیربط واحدهای تابعه شد.
درادامه دکتربرجی مدیر درمان استان با اشاره به سفر مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی به اردبیل و بازدید ایشان ازمراکز درمانی تابعه استان گفت :ازهمان آغازفعالیت خود بعنوان مدیر درمان استان یکی ازاولویت های اینجانب برنامه ریزی وفراهم ساختن زمینه  وامکان حضور دکترنوربخش مدیرعامل محترم سازمان دراستان بود تا مسئولین ارشد سازمان محرومیت ها و عقب ماندگی ها و کم برخورداری استان را ازنزدیک مشاهده کنند؛ که به فضل الهی این امربا سفرمدیرعامل محترم سازمان به اردبیل محقق شد وبعدازحدود15سال مدیرعامل سازمان دراردبیل حضوریافت و ازنزدیک مسائل و مشکلات استان درحوزه درمان را مورد بررسی قرارداد و این سفردستاوردهای مهمی برای استان داشت که به طوراختصار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
درمرکزاستان دکترنوربخش با حضوردربیمارستان سبلان و بازدید ازبخش های مختلف این مرکزدرمانی و توضیحاتی که ارائه گردید با توسعه فضای فیزیکی درمانگاه های عمومی و تخصصی این مرکزو همچنین افزایش تعدادتخت های فعال بیمارستان به 220تخت و ارتقاء سطح بیمارستان از عمومی به تخصصی و فوق تخصصی موافقت نمودو مقررشدبا اعزام تیم کارشناسی ازحوزه های مرتبط این مباحث و تصمیمات درکمترین زمان ممکن و بزودی اجرایی گردد.
همچنین مقررشد دستگاه MRI دربیمارستان سبلان تاپایان سال97مستقر شود که پیش ازاین بحث استقراردستگاه MRIاین مرکز جزء برنامه های عملیاتی سازمان درسال 1398بود و برای همین منظوراقدامات مقدماتی لازم برای آماده سازی محل اسقتراراین دستگاه درحال پیگیری و انجام می باشد.
با عنایت به گستردگی شهراردبیل و تجمیع مراکز درمانی سازمان دریک بخش شهر و لزوم توسعه مرکزدرمانی درمرکزاستان و مناطق مختلف شهرستان اردبیل دربازدید میدانی که دکترنوربخش مدیرعامل محترم سازمان ازاردبیل داشتند،برای ایجاد درمانگاه شماره دو تامین اجتماعی دراردبیل موافقت نمودند و مقررگردید با اعزام کارشناسان سازمان مطالعات فنی و تخصصی انجام و گزارش برای اقدامات بعدی به مدیر عامل محترم سازمان ارائه گردد.
وبرای ایجاد مرکزتخصصی درمان ناباروری(IvF)دراستان اردبیل با همکاری جهاددانشگاهی مذاکراتی انجام شد.
باحضوردکترنوبخش مدیرعامل محترم سازمان درشهرستان نمین و باحضورمسئولان محلی شهرستان و نمایندگان محترم مردم شریف شهرستان های اردبیل،نیر،نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی وجمعی ازاهالی این شهرستان و خانواده معظم شهداء کلنگ احداث درمانگاه تامین اجتماعی نمین به زمین زده شد که این مرکز درمانی بعدازپیروزی انقلاب اسلامی اولین مرکز درمانی هست که دراین شهرستان احداث خواهدشد.
برای ارائه خدمات مناسب و درخورشان مردم شهرستان پارس آبادو مناطق همجواردربیمارستان ارس که با کمبود شدید فضای فیزیکی درآن مرکزمواجه هستیم،بحث الحاق ساختمان شعبه تامین اجتماعی پارس آباد با دستورصریح مدیرعامل محترم سازمان مقررشدهرچه سریعترانجام شودو ماامیداوریم دریک سال آینده با رفع کمبودفضای فیزیکی دربیمارستان ارس و انجام برخی تغییرات و پیشبردارتقاء هتلینگ این مرکز خدماتی قابل قبول و درطراز شان مردم و بیمه شدگان منطقه به آنان ارائه نماییم و بتوانیم رضایتمندی بیمه شدگام عزیزرا ارتقاء دهیم.
به دنبال بازدید دکترنوربخش ازدرمانگاه تامین اجتماعی شهرستان گرمی و مشاهده محرومیت شهرستان وکمبود فضای فیزیکی درمانگاه با احداث ساختمان جدید برای این مرکز درمانی موافقت کردند.
برای تجهیز پلی کلینیک مشگین شهربه دستگاه رادیولوژی دیجیتال هم دستورات لازم ازطرف مدیرعامل محترم دربازدید ازاین مرکز صادرگردید.
با عنایت به کمبونیروی انسانی درمراکزدرمانی ملکی و تاثیراین امربرکیفیفت ارائه خدمات درمانی و با توجه به مکاتبات و رایزنی های انجام شده برای جذب نبروی انسانی موردنیازدر رده های مختلف مدیرعامل محترم سازمان درسفر به اردبیل برای جذب حدود40نفرنیروی انسانی دراستان جهت بکارگیری درمراکزدرمانی موافقت نمودندکه درآزمون استخدامی آتی سازمان جذب می شوند که با این اقدام بخش وسیعی ازنیازمندی های استان مرتفع خواهدشد.
درشهرستان سرعین هم کلنگ احداث مجتمع رفاهی خدماتی با حضورمدیرعامل محترم سازمان ،استانداراردبیل و نمایندگان مردم شهرستان های اردبیل،نیر،نمین و سرعین درمجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان به زمین زده شد که این مجتمع ظرف سه سال احداث و به بهره برداری خواهدرسید.
درپایان این جلسه دکتربرجی مدیردرمان استان به سیاست حذف دفترچه درمانی سازمان درمراکزغیرملکی و طرف های قرارداداشاره کرد و گفت :خوشبختانه استان اردبیل دراین مورد ازآمادگی برخوردارهست ودریک ماه آتی این اتفاق مهم که نقش بسزایی درکنترل هزینه ها و رصد روند درمانی بیمه شدگان عزیزخواهدداشت، دراردبیل اجرایی می شودو این اقدام نقطه عطفی برای سایرسازمان های بیمه گردراستان برای استفاده ازابزارهای نوین و عبورازشیوه های پذیرش و درمان سنتی به شیوه مدرن خواهدبودونیازهست مسئولین و همکاران محترم دفتراسنادپزشکی با جدیت تمام مقدمات اجرایی این پروژه بزرگ را دراستان فراهم نمایند و اطلاع رسانی مناسب به جامعه هدف انجام شود ودراین راستا ازهمه اصحاب رسانه و خبرگزاری ها و بخصوص صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران دراستان انتظارهست دراجرای این پروژه عظیم و اطلاع رسانی به آحادمردم و بیمه شدگان و آماده سازی افکارعمومی قدم های موثری بردارند و ما را یاری نمایند.
                                روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 
سروش سراسری - سایت اصلی آپارات سراسری - سایت اصلی
زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۳ خرداد ساعت 12:56 | تعداد بازدید: 207 | کد مطلب: 60574
ارسال نظر
نام:
captcha
کد امنیتی:
پست الکترونیک:
نظر: 100

مشاهده دیدگاه بینندگانچند رسانه ای
عکس
فیلم
طرح و پوستر
کاریکاتور
صوت
 
  • تحقق مصوبات سفردکترنوربخش مدیرعامل فقید سازمان به اردبیل
  • به منظورتشریح فعالیت ها و عملکردمدیریت درمان استان انجام شد
  • درراستای آشنایی نیروهای تازه استخدام شده با قوانین و مقررات سازمان انجام شد
  • به منظورپیگیری مسائل و مشکلات حوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ازمبادی ذیربط
  • درگرامیداشت ایام ا... مبارک دهه فجرو چهلمین سالگردپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران
  • درگرامیداشت ایام ا... مبارک دهه فجرو چهلمین سالگردپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو

آرشیو