کد خبر: 57461
دیدارنوروزی مدیر درمان استان با همکاران
دکتربرجی مدیر درمان استان دراین دیدارگفت:
سال 1397برای مدیریت درمان اردبیل سال پرکار و پرثمری خواهدبود

دکتربرجی مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل دردیدارنوروزی با همکاران  ضمن آرزوی توفیق برای تک تک همکاران زحمتکش حوزه درمان اردبیل گفت:سال 97برای مدیریت درمان اردبیل سال پرکار و به فضل الهی پرثمری خواهدبود و امیدوارم همکاران عزیز با تلاش و انگیزه بیشتروبا ایجادتحول و با ابتکاردرحوزه فعالیت خود درسال جدید دردستیابی به اهداف کلان سازمان و اهداف مدیریت درمان موفقیت چشمگیری داشته باشند و ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف و بیمه شدگان محترم سازمان که عمدتاً ازاقشارکم برخوردارو زحمکتش جامعه هستند؛با سهولت بیشتر و کیفیت بهترو با تنوع فراوان انجام گردد و بتوانیم درسال جاری که با تدبیرحکیمانه مقام معظم رهبری برای رونق کسب و کارو حمایت ازکارگران و نیروهای مولدجامعه، سال حمایت ازکالای ایرانی نامگذاری گردیده است با جبران کاستی ها و کمبودها درکسب رضایتمندی و تامین رفاه و آسایش خاطربیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی گام های موثری برداریم.


همچنین دکتربرجی مدیردرمان استان با حضوردربیمارستان سبلان وپلی کلینیک تخصصی میرزاحسینی ودفترسیدگی به اسنادپزشکی ضمن تبریک سال نوبه همکاران اززحمات وتلاش های آنان درسال گذشته ودرایام تعطیلات نوروزی تقدیرنمود.